Pietersbrug en Kettingbrug
Bouma, Siebe Jan
HTTP Error 404: Not Found https://rkd.nl/explore/artists/121699
Twee bruggen in elkaars verlengde. Eerst de Pietersbrug over de Voorhaven en daarachter de Kettingbrug over de Nieuwe haven.
F071523
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie