Scheepswerf bij Dienaarssluis
Een schip op de scheepswerf van de Wed. H. Groot met daarbovenuit de speeltoren. De klokken in deze toren zijn van Peter van den Gheyn uit 1561 (begin 70er jaren vervangen door een nieuw carillon van Petit & Fritsen uit Aarle Rixtel, met behoud van enkele basklokken. De afgedankte vd Gheyn klokken staan in de ...
F071535
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie