Bestrating van een keisteentjesstoep met geometrische figuren
d/Arch
De gemeente verbiedt het opzettelijk verwaarlozen, dichtsmeren en veranderen van de stoepen, want deze mozaïeken zijn enig in ons land. Voor veel huizen liggen deze zwerfstenen die afkomstig zijn van het nabij gelegen Woldberg. Ze worden in diverse vormen gelegd: sterpatroon of heilige Maltezer kruis of schaap (leverancier van uitstekende kunstmest).
F071606
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie