De brug over de vestinggracht
De brug over de vestinggracht. Rechts nog net de Vispoort. Links de masten van schepen in de haven (achtergrond).
F071620
dia
Positieve transparanten, geschikt voor projectie, al dan niet ingeraamd. Bij inraming twee formaten toegepast: 35mm-film en 6 x 6 cm. (AAT-Ned) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie