Boerderij te Oosterholt.
Steltenpool, N.J.
HTTP Error 404: Not Found https://rkd.nl/explore/artists/302619
Voorgevel van schuuur met hekje en leipeer van de boerderij van de fam. Snel, Oosterholtseweg 44 te Oosterholt.
F071659
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie