IJsdansfeest
Leeuwen, W. van
IJsdansfeest op de Nieuwehaven. De volksdansgroep geeft een voorstelling op het ijs op de tonen van muzikant P. Schouten destijds een verdienstelijk speler. Hij bespeeld een koperblaas instrument mogelijk een Bugel.
F073025
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie