Witte bruid op Marken
d/Arch
Tijdens huwelijk van Sijtje de Waard, dochter van Dirk de Waard en Trijntje Peereboom. Kleinste meisje heeft Pinksterkralen om de hals. Bruidegom was geen Marker.
F073114
dia
Positieve transparanten, geschikt voor projectie, al dan niet ingeraamd. Bij inraming twee formaten toegepast: 35mm-film en 6 x 6 cm. (AAT-Ned) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie