Langs de muur
Gezicht langs de havenzijde van de zeemuur. Brede oplopende grasberm met bomenrij en drogende netten aan palen bij jonge boompjes. Op de voorgrond loopplank van muur naar aanlegsteigertje. In de verte deels het Muiderslot. Rechts huizenrij achter de muur.
F073419
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie