Strenge winter van 1963
d/Arch
"...Kleinere {schepen] moesten een vluchthaven opzoeken waar ze, voor hoe lang weet niemand, vastvroren in het ijs."
F073464
dia
Positieve transparanten, geschikt voor projectie, al dan niet ingeraamd. Bij inraming twee formaten toegepast: 35mm-film en 6 x 6 cm. (AAT-Ned) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie