Strenge winter van 1963
d/Arch
Deze 1-motorige Beaver konde nog zonder gevaar landen op het hardbevroren strand van de buitenwereld afgesnede Schiermonnikoog door de dichtgevroren Waddenzee.
F073468
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie