Schooltje Kollum
In 1828 is in Kollum een school gebouwd voor het lager onderwijs, naast een bestaande school die vanaf dat moment de onderwijzerswoning werd. Het nieuwe schoolgebouw bestond uit een gang en een lokaal, waarin al spoedig ruim honderd leerlingen les kregen. In 1859 werd het een bewaarschool toen er in het dorp nieuwe scholen bijkwamen. ...
KOL-1
schoolgebouw
Gebouwen waarin scholen zijn ondergebracht, meestal lagere scholen, als zodanig ontworpen of aan dit doel aangepast. (AAT) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/f6451643-0a3a-4077-a19c-d6a30a4e2583
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie