Visrokerijen
Deze rokerijen, ook wel hangen genoemd, stonden aan de haven van Monnickendam. De firma Groot rookte er onder andere haring. De vis werd eerst schoongemaakt, gepekeld en gespoeld. Dan werden de vissen aan speten geregen; 20 haringen aan een speet, 500 speten per hang. Nadat de speten in de rokerij waren gehangen, werd het vuur ...
MO-3
visrokerij
Visrokerijen zijn werkcomplexen van vissers of visventers bestaande uit vishangen, woningen, opslagruimten en boetruimten. Bepaalde vissoorten, zoals aal en makreel, worden er gerookt. (Van Dale) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/e2fc1a68-7ad9-4e8d-8b77-780af477b700
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie