Woonhuis Jelle Weerstand
Steltenpool, N.J.
Evert Weerstand kocht in 1919 een huis in wijk 6. Zijn vrouw, Aaltje de Vries, was aanzegster. Dat wil zeggen, dat zij sterfgevallen en geboortes aan de buurtbewoners mondeling bekend maakte. Evert werkte als vissersknecht en werd op latere leeftijd dorpsomroeper. Bijna al hun zoons trokken rond 1925 naar de Zaanstreek om daar in de ...
UK-1
woonhuis
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie