Kuiperij
De kuiperij is afkomstig van de familie Van Keulen uit Enkhuizen. Grootvader Van Keulen vertrok uit Vlaardingen naar Enkhuizen toen hij hoorde dat er een haringkuiper werd gevraagd. In het midden van de negentiende eeuw was de haringvisserij op de Noordzee, na vele eeuwen, geheel verdwenen uit Enkhuizen. Vissers uit Vlaardingen en Maassluis visten nog ...
VN-3
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie