Kapel van Den Oever
Steltenpool, N.J.
Deze kerk stond in Den Oever bekend als de Gasthuiskapel vanwege de ziekenzaal, die in de zestiende eeuw tegen de voorzijde van de kerk was aangebouwd. De inwoners van Den Oever gingen eeuwenlang in deze kapel ter kerke. Jaarlijks betaalden zij de kapelvoogden een bepaald bedrag voor het onderhoud. Buiten de godsdienstoefeningen werd de kapel ...
WR-1
kerkgebouw
Kerken zijn gebouwen waar de christelijke godsdienstoefening wordt gehouden. Aanvankelijk was de altaarruimte het belangrijkste onderdeel. In de verschillende katholieke liturgieën is deze dat nog. Sinds de Hervorming ook als preekkerk. Een parochie wordt bediend door een parochie- of kerspelkerk. Als aan de kerk een kapittel van kanunniken is verbonden, spreekt men van een collegiale of kapittelkerk. Een stifts-, abdij- of kloosterkerk behoort bij een kloostergemeenschap. De hoogste rang bezit een kathedraal of dom. (Haslinghuis) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/c15af234-87b0-433c-bbe1-880a6f717057
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie