Postkantoor
Steltenpool, N.J.
Omstreeks 1885 bouwde timmerman Hegeman een werkplaats aan zijn woning in de Zeestraat. In 1900 verhuisde hij met zijn gezin. Vanaf die tijd werd het huis in tweeën bewoond. Links woonde de weduwe Trijntje Kaan, rechts woonde haar dochter. Deze periode uit de bewonersgeschiedenis wordt weergegeven in het huidige interieur van de linker woning. In ...
WR-2
postkantoor
Postkantoren zijn gebouwen waar het postbedrijf gevestigd is. Men kan hier terecht voor alles wat met het verzenden van post te maken heeft en in het verleden ook voor bankzaken van de Postbank. https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/9daea094-a42f-4746-920a-d92097fb3529

woonhuis
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie