Boerderij Zuiderwoude
Deze boerderij was gelegen in de vaarpolder Waterland. In het voorjaar werd het vee met een kleine boot naar het grasland gevaren. De muren van de stal werden dan gewit en het turfstrooisel, waar de koeien ‘s winters op stonden, werd vervangen door scherp zand. Een gedeelte van de vloer werd bedekt met planken, waarop ...
ZDW-1
boerderij
Boerderijen zijn erven met gebouwen er op die in oorsprong bedoeld zijn om agrarische activiteiten te laten plaatsvinden. Als deze agrarische activiteiten niet meer plaatsvinden, wordt het erf met de gebouwen toch nog een boerderij genoemd. Soms wordt met boerderij alleen het hoofdgebouw bedoeld. De term boerderij wordt ook gebruikt om het agrarische bedrijf mee te duiden. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/24681d2a-2f2d-40fe-8257-25a35525ae92
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie