Woonhuis Mellema
Steltenpool, N.J.
Marinus Mellema woonde in dit huis sinds zijn huwelijk met Grietje Blaauw in 1911. Mellema was aanvankelijk matroos op Duitse zeilschepen die op de Noordzee ter haringvangst gingen. In de Eerste Wereldoorlog moest hij dat beroep opgeven en werd hij, noodgedwongen, landarbeider. Het huisje aan de A. Frikstraat, een smalle steeg, werd volgens de jaartalankers ...
ZK-17
woonhuis
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie