Woonhuis Zoutkamp
Turf was een veelgebruikte brandstof voor kachels. De bewoners van Zoutkamp kochten deze brandstof onder andere bij Berendje Frik, die de turven verkocht vanuit de schuur achter haar huis aan de Dorpsstraat. Haar zoon Marten haalde de turf met zijn schip uit de veengebieden in Drenthe en Groningen. Hij leverde ook turf aan fabrieken.
ZK-7
winkel (pand)
Winkels zijn gebouwen waar goederen aan consumenten verkocht worden. (Van Dale) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/10f47eb6-f1a9-465f-b8ab-8381925f039b

woonhuis
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie