Sinds 2012 verzorgt het RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) een nieuwe reeks dynamische, digitale publicaties: RKD Monographs. Zij geven het resultaat weer van wetenschappelijk onderzoek naar het oeuvre van een kunstenaar of een specifiek onderwerp. De onderwerpen betreffen Nederlandse kunst en vormgeving van de late middeleeuwen tot heden in internationale context. RKD Monographs biedt de mogelijkheid oom aanvullingen en nieuwe inzichten toe te voegen en te verwijzen naar bronnen zoals archiefmateriaal, literatuur, bewegend beeld of gesproken woord. 


Uitgekozen Monographs

In 2013 is het RKD een samenwerking aangegaan met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De Rijksdienst adviseert en inspireert bij het behoud, de duurzame ontwikkeling en de toegankelijkheid van het meest waardevolle erfgoed van Nederland. Op het gebied van monumentenzorg, archeologie, historisch landschap en museale collecties voert de Rijksdienst de wet- en regelgeving uit. De Rijksdienst beheert tevens dat deel van de (kunst)collectie van het rijk, dat niet door een voormalig rijksmuseum wordt beheerd. Het gaat om vele disciplines: bijvoorbeeld schilderijen, tekeningen, grafiek, foto’s, beelden, meubilair, sieraden, foto’s, video’s enzovoorts. De kunstwerken worden kort- of langdurend uitgeleend aan musea, (overheids)gebouwen, kastelen, historische huizen en Nederlandse ambassades. De niet uitgeleende werken bevinden zich in het depot in Rijswijk. 

De Rijksdienst ontvangt sinds begin vorige eeuw tot op heden ateliernalatenschappen van kunstenaars. Vaak gaat het artistieke oeuvre naar de Rijksdienst en het (persoonlijk) archief en de bibliotheek naar het RKD. Voorbeelden zijn de schenking van de nalatenschap van Theo van Doesburg (1981): de kunstwerken gingen naar de Rijksdienst (die ze weer uitleende aan diverse Nederlandse musea en instellingen) en de archivalia naar het RKD. Andere voorbeelden werden gepubliceerd in Gekregen! Aanwinsten van de Staat 1990-2010 (Amsterdam 2011). Bij een Monograph komt het artistieke en archivalische materiaal ‘virtueel’ weer samen: de afbeeldingen van de kunstwerken via de Rijksdienst en de documenten via het RKD. In combinatie bieden zij (kunsthistorische) onderzoekers een basis voor verder onderzoek, het maken van tentoonstellingen, het schrijven van publicaties, de productie van documentaires en films enzovoorts. 

Zo is het plan de komende jaren Monographs te wijden aan de symbolist Karel Schmidt (1880-1920) van wie de Rijksdienst 544 kunstwerken bezit en aan Leo Gestel (1881-1941) van wie meer dan 4200 in de rijkscollectie zijn. Ook andere kunstenaars wiens ateliernalatenschappen door het rijk zijn verworven komen voor een Monograph in aanmerking, zoals Lucebert (2422 werken) en Peter Struycken (1154 werken).

Het onderwerp van de eerste Monograph die de Rijksdienst samen met het RKD heeft aangevat betreft Josef Ongenae (Antwerpen 1921-Amsterdam 1993).


Ongenae, J.J.M., Veena, SZ66522, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Ongenae, J.J.M., Veena, SZ66522, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Josef Ongenae

Joseph Jan Maria (Josef) Ongenae werd geboren in Antwerpen op 17 oktober 1921. Nadat hij van 1936 - 1939 op een koopvaardijschip had gevaren, werd hij in 1939 leerlingtekenaar  bij een reclamebureau. Een andere tekenaar op het bureau, Jos Bakx, maakte hem bekend met de theosofie. Het zou het begin zijn van een levenslange belangstelling voor westerse en oosterse filosofie, mystiek en religie. 

Monograph Josef Ongenae

Bloemen op Curacao Vervaardiger  Dolf Henkes Vervaardigingsdatum  1946 - 1947 Onderwerp  buitenland_Curacao Identificatie  AB13012 Soort object  schilderij Dataprovider  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Materiaal  olieverf

Dolf Henkes , Bloemen op Curacao  Vervaardiger,   1946 - 1947, AB13012, schilderij, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  Materiaal   olieverf 

Dolf Henkes

Roelof Lucas Johannes Dolf Henkes (Rotterdam, 14 november 1903 - 9 januari 1989) was schilder en beeldend kunstenaar. Henkes groeit op in Rotterdam-Katendrecht, waar hij vrijwel zijn hele leven woont en werkt. Zijn motieven haalt hij uit de wereld om zich heen: de mensen en het havenbedrijf, portretten, stillevens, landschappen, de verwoestingen in de Rotterdamse haven en naaktstudies.

Monograph Dolf Henkes