CollectieCentrum Nederland

Eind 2020 biedt het CollectieCentrum Nederland onderdak aan 675.000 objecten van museum Paleis Het Loo, het Nederlands Openluchtmuseum, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die niet permanent in de musea tentoongesteld worden

In het CC NL komen 675.000 objecten uit de 4 rijkscollecties samen op ruim 30.000 m2, uiteenlopend van schilderijen, kunstnijverheid en meubels tot sieraden, kleding en karren. De huidige depots van CC NL-partners zijn nu over diverse locaties verspreid en voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen van collectiebeheer. Een nieuwe duurzaam gebouw realiseert optimaal beheer en behoud van de rijkscollecties, efficiency, kennisdeling en bereikbaarheid. Daarnaast gaat het CC NL de mobiliteit tussen de collecties bevorderen: musea kunnen er terecht voor bruiklenen. Het CC NL wordt ook een studiecentrum voor onderzoekers en studenten.

In deze "virtuele collectie" zijn de datasets van de 4 deelnemende instellingen samengebracht.