Batavialand Collecties

Vergane schepen bij BatavialandBatavialand vertelt het verhaal over Nederland als waterland. Onze geschiedenis laat zien hoe bepalend het water is geweest in de vorming van ons landschap, onze economie en onze mentaliteit.

Het Cornelis Lely Centrum is het collectie- en kenniscentrum van Batavialand. Dit centrum beheert en bestudeert de maritiem-archeologische collectie van het Rijk en de archeologische en historische collecties van Flevoland. Speciale onderwerpen zijn waterbeheer, handel, scheepsbouw en scheepvaart. Daarnaast beschikt Het Cornelis Lely Centrum over een grote collectie boeken, rapporten, tijdschriften, kranten, foto’s en archieven over de geschiedenis van Flevoland en het Zuiderzeegebied.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: studiecentrum@batavialand.nl.

 

Batavialand logo