Provinciale depots voor bodemvondsten

Proto-steengoed kan Vervaardigingsdatum   13e  Onderwerp   Noordoostpolder  Beschrijving   Complete proto-steengoed kan  Identificatie   Z1942/VI/22  Dataprovider   Provinciaal depot bodemvondsten Flevoland De provinciale depots voor bodemvondsten archiveren en bewaren al het materiaal uit regulier archeologisch onderzoek in de betreffende provincie, uitgezonderd die van gemeenten met een opgravingvergunning en een eigen gemeentelijk archeologisch depot. Sommige provincies richten hun depots in tot provinciale of regionale archeologische informatiecentra. Enkele gemeenten beschikken over een eigen depot. Gemeentelijke archeologische depots worden door de provincie aangewezen, op verzoek van het College van burgemeester en wethouders. Ook deze depots kunnen een bredere publieksfunctie hebben.

In deze "virtuele collectie" zijn de provinciale depots van Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Noord-Brabant bijeengebracht.